Leer Jesus ken

banner-11

 Om jou saak met God ‘reg’ te kry 

 

Om jou saak met God ‘reg’ te kry, moet jy eers verstaan wat ‘verkeerd’ is. Die antwoord is, sonde, die sondeval het in Adam en Eva se tyd gebeur. Dit het gemaak dat daar skeiding tussen ons en God ingekom het en ons nie meer in verhouding met hom kon leef nie. Omdat lig en duisternis nie gelyk op een plek kan wees nie.
Die slegte nuus is dat die straf vir sonde die dood is. Net soos enige aksie ’n gevolg het, is sonde se gevolg die dood. Die goeie nuus is egter dat ’n liefdevolle God ons nie alleen gelos het nie, maar gekom het om ons te verlos. Jesus het se doel was om te herstel wat sonde kom versteur het. Aan die kruis roep Hy uit dit is volbring, die prys is betaal, die skuld is vereffen. Jy is vry!

Die regte verhouding met God begin deur te erken dat jy 'n verlosser nodig het.  Wanneer ons tot die besef kom dat ons nie deur onsself gered kan word nie en toelaat dat God ons kom nuut maak kan ons dit met ons mond bely “As jy dit glo, spreek God jou vry van al jou sondes. En as jy dit met jou mond bely, word jy verlos” (Romeine 10:10).

Daar lê ook ’n stuk geloof hierin – spesifiek, volle geloof dat Jesus jou Verlosser is deurdat Hy vir jou sondes aan die kruis gesterf het en toe wonderbaarlik uit die dood opgestaan het. “Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek en as ons met ons mond bely, word ons verlos” (Romeine 10:10). Die noodsaaklikheid van geloof kom in baie ander teksverse ook voor, soos in Johannes 20:27; Handelinge 16:31; Galasiërs 2:16; 3:11, 26 en in Efesiërs 2:8.

Om jou saak met God reg te hê, hang alles af van jou reaksie op wat God vir jou gedoen het. Hy het sy Seun gestuur, Hy het die offer gegee sodat jou sonde weggeneem kan word (Johannes 1:29) en in Handelinge 2:21 gee Hy die belofte: “21 Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal verlos word.’”

Die gelykenis van die Verlore Seun in Lukas 15:11-32 is ’n baie mooi illustrasie van berou en vergifnis. Die jongste seun het sy erfporsie op sondige maniere uitgemors (Lukas 15 :13) en nadat hy erken het dat hy baie verkeerde dinge gedoen het, het hy besluit om terug te keer huis toe (Lukas 15 : 18). Hy het gedink dat sy pa hom nie meer as sy seun sal erken nie (Lukas 15 : 19), maar hy was verkeerd - sy pa was oorstelp van vreugde oor sy seun se terugkoms (Lukas 15 : 20). Hy het die seun alles vergewe en vir hom ’n groot feesmaal laat voorberei (Lukas 15:24). God kom sy beloftes na en dit sluit die belofte van vergifnis in.

Net so is God die Vader ook teenoor jou, Hy wag vir jou met oop arms en belowe om jou 100% te herstel soos wat dit was en hoe Hy dit bedoel het.

In Christus is jy vry.

Gesels gerus verder met ons pastorale span.

Naam (vereis)

Jou E Pos (vereis)

Boodskap/Vraag/Versoek(vereis)

Deel die evangelie met ander!