Wat Glo Ons?

Crosses-Website-Banner-Design

Wat Glo Ons?

Brenthurst is ’n klein gemeente op rand van Brakpan en Springs. Die gemeente is ’n plek waar jy deel word van ’n familie, en met die eerste intrapslag voel jy reeds deel. Ons is ’n gemeente wat uitverkoop is aan die voltooide werk wat aan die kruis bewerk is. Ons glo ons het geword die geregtigheid van God in Hom (2Kor5:21) op grond van wat Jesus bewerk het vir ons aan die kruis.

In God se oë beteken geregtigheid eenvoudig in Engels "right-standing". Geregtigheid gee aan die gelowige die reg om te staan in die teenwoordigheid van die Here sonder 'n gevoel van vrees, skuld, sonde en veroordeling.

Die oomblik wanneer ons 'n gesindheid het dat ons die reg het om voor God te staan, begin ons in oorwinning en nie mislukking nie, te leef. Dan begin ons hoop vind in die toekoms, in ons verhouding met God en in die projekte wat ons in ons lewens aanpak. Sonder die kennis van ware geregtigheid, wandel ons altyd onder die leuens wat die duiwel ons vertel oor onsself en ons lewe – in kort, ons is nooit goed genoeg.

Ons moet erken dat geregtigheid 'n kosbare geskenk is wat God aan ons gegee het. Ons moet ook erken en bely dat vir te veel jare is geregtigheid afgeskeep en was kinders van die Here nie in staat om in volle oorwinning te wandel nie.

Dit is ook ons hoop dat enige nuwe lidmaat sal verstaan wat hierdie gratis geskenk aan ons, naamlik Sy geregtigheid, te begin verstaan en te geniet en as oorwinnaars te leef.

Ons Visie.

Ons Identiteit in Jesus en Sy voltooide werk.

Die gedagte is dat ons ’n gemeente sal wees wat vasstaan in ons identiteit wat op die fondament van sy voltooide werk staan en rus. Om dit laat gebeur het ons nodig om volledig kerk te wees. Daar moet dus die ruimte geskep word vir enige gelowige om optimaal in totaliteit te ontwikkel tot volwasse gelowige, binne die vryheid van n onbeskaamde vrymoedige verhouding met God.

Ons Missie.

  • Doelgerigte bestuurspan.
  • Duidelike visie.
  • Effektiewe uitvoering.
  • Verantwoordbaar
  • Winsgewend (Wins om deel te wees)
  • Sigbaar in Brenthurst (Praat oor ons)
  • Geestelike tuiste.

Hoe kom ons by ons visie uit?

Met mense wat hulle roeping ernstig om neem. Gevestig is in Jesus. En Bemagtig en toegerus is wat toekoms gerig is.

Leiers binne die gemeente moet die gemeente aanmoedig om optimaal binne ’n onbeskaamde vrymoedige verhouding te leef.

Dit beteken dat ons as bestuurspan genoeg geleenthede sal skep vir mense om in hierdie verhouding te leef, om nader aan God te wees en te weet wat dit beteken om in sy Guns te leef en in Sy voltooide werk te rus.

Elke leier moet met uitnemendheid werk as doelwit. Dit beteken dat jy dit waarvoor jy geroep is sal aanpak met 'n hoë standaard.

Wanneer ons familie uitbrei.. Praat ons dieselfde, droom dieselfde en is ons op pad na dieselfde bestemming toe.

Deel die evangelie met ander!